Czas na Ołbin- header

Nasz program: Program działań grupy „Czas na Ołbin” Strategię naszego działania w obrębie osiedla rozpoczęliśmy od wskazania największych problemów występujących na Ołbinie. W tym celu rozmawialiśmy z mieszkańcami i zbieraliśmy opinie: co podoba się na naszym osiedlu, a co można poprawić? Rozmawialiśmy też we własnym gronie nad sposobami rozwiązania tych problemów – jako Rada Osiedla lub współpracując z Urzędem Miejskim. Pierwszy z problemów to zdewastowana zieleń w parkach i jej brak na podwórkach. Będziemy starać się o nowe nasadzenia drzew i krzewów, tworzenie szpalerów drzew przy ulicach, a także o utworzenie Zielonej Trasy Śródmiejskiej, zgłoszonej przez nas do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, pozwalającej przejść terenami zielonymi aż na pobliskie wały.

Chcemy również zwiększyć dbałość o czystość trawników, by użytkowanie ich w słoneczne dni było przyjemnością. Kolejna niedogodność to duża liczba aut na ulicach. Chcemy uporządkować system parkowania, uspokoić ruch na ulicach, by każdy pieszy czuł się bezpieczny. Chcemy zadbać o wygodę poruszania się osób niepełnosprawnych poprzez staranie się o remonty chodników i przejść dla pieszych. Niezbędne jest także utworzenie ścieżki rowerowej przy ul. Wyszyńskiego. Wszystko to opieramy o stworzenie mapy miejsc najbardziej niebezpiecznych dla pieszych i kierowców, tak by działać w pierwszej kolejności tam, gdzie zmiany są niezbędne. Będziemy starali się sukcesywnie usuwać z chodników wraki aut. Wydarzenia kulturalne i dostęp do kultury to rzeczy, których bardzo nam na Ołbinie brakuje. Chcemy wprowadzić kulturę do podwórek, ale także tworzyć wydarzenia większe, np. w Parku Tołpy (np. w postaci Kina Letniego). Chcemy znaleźć lokale, gdzie mogłyby odbywać się wydarzenia kulturalne, a także stworzyć centra seniora i wolontariatu, gdzie młodzi mieszkańcy Ołbina spędzaliby kreatywnie czas wolny. Wiele osób wspominało o małej dostępności kawiarni i restauracji, dlatego chcemy, podobnie jak na Nadodrzu, została wprowadzona Specjalna Strefa Rewitalizacji, czyli obniżania czynszów na lokale. Chcemy, by miejsca, które obecnie straszą pustką, były wkrótce centrum życia osiedla. Zależy nam także na poprawie czystości i wyglądu podwórek. Stopniowa rewitalizacja każdego z nich, zastąpienie obecnie nieciekawych miejsc na kosze na śmieci podziemnymi pojemnikami na odpady. Ważna jest także zmiana nawierzchni, wprowadzenie chodników i zieleni oraz miejsc rekreacji pomiędzy kamienicami.

Chcielibyśmy, by każdy mieszkaniec naszego osiedla czuł się bezpiecznie, dlatego zamierzamy stworzyć mapę miejsc niebezpiecznych, by w jej obrębie zapobiegać niebezpieczeństwom, zamykać punkty sprzedaży środków odurzających i alkoholu. Zależy nam na współpracy z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, a także Wydziałem Architektury. Chcemy, by siedziba Rady Osiedla była codziennie otwarta dla interesantów, a podejmowane działania konsultowane z mieszkańcami.

Czas na Ołbin- header